ברוקר ומפיץ אמין הפועל בשוק המישני של כרטיסים לאירועי ספורט והופעות. המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים יותר מהערך הנקוב על הכרטיס
רולאן גארוס (גראנד סלאם)
כרטיסים לרולאן גארוס (גראנד סלאם)
אירוע
תאריך
מחיר
רכוש
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב ראשון
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
27 מאי 2018,
11:00
החל מ -
795
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב ראשון
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
27 מאי 2018,
11:00
החל מ -
732
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב ראשון
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
28 מאי 2018,
11:00
החל מ -
627
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב ראשון
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
28 מאי 2018,
11:00
החל מ -
627
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב ראשון
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
29 מאי 2018,
11:00
החל מ -
582
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב ראשון
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
29 מאי 2018,
11:00
החל מ -
627
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב שני
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
30 מאי 2018,
11:00
החל מ -
732
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב שני
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
30 מאי 2018,
11:00
החל מ -
627
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב שני
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
31 מאי 2018,
11:00
החל מ -
514
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב שני
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
31 מאי 2018,
11:00
החל מ -
514
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב שלישי
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
01 יוני 2018,
11:00
החל מ -
537
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב שלישי
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
01 יוני 2018,
11:00
החל מ -
537
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב שלישי
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
02 יוני 2018,
11:00
החל מ -
650
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב שלישי
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
02 יוני 2018,
11:00
החל מ -
650
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב רביעי
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
03 יוני 2018,
11:00
החל מ -
364
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב רביעי
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
03 יוני 2018,
11:00
החל מ -
364
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב רביעי
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
04 יוני 2018,
11:00
החל מ -
491
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) סיבוב רביעי
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
04 יוני 2018,
11:00
החל מ -
491
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) רבע הגמר
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
05 יוני 2018,
11:00
החל מ -
491
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) רבע הגמר
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
05 יוני 2018,
11:00
החל מ -
491
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) רבע הגמר
פריז, צרפת - מגרש סוזן לנגלן
06 יוני 2018,
11:00
החל מ -
491
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) רבע הגמר
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
06 יוני 2018,
11:00
החל מ -
491
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) חצי גמר נשים
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
07 יוני 2018,
11:00
החל מ -
537
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) חצי גמר גברים
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
08 יוני 2018,
13:00
החל מ -
537
רולאן גארוס (גראנד סלאם) (טניס) חצי גמר גברים
פריז, צרפת - מגרש פיליפ שאטרייה
08 יוני 2018,
16:00
החל מ -
537