ברוקר ומפיץ אמין הפועל בשוק המישני של כרטיסים לאירועי ספורט והופעות. המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים יותר מהערך הנקוב על הכרטיס
יורו-צרפת
כרטיסים ליורו-צרפת
אירוע
תאריך
מחיר
רכוש