ברוקר ומפיץ אמין הפועל בשוק המישני של כרטיסים לאירועי ספורט והופעות. המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים יותר מהערך הנקוב על הכרטיס
ברוקר ומפיץ אמין הפועל בשוק המישני של כרטיסים לאירועי ספורט והופעות. המחירים עשויים להיות גבוהים או נמוכים יותר מהערך הנקוב על הכרטיס
ווימבלדון
כרטיסים לווימבלדון
אירוע
תאריך
מחיר
רכוש
ווימבלדון (טניס) היום הראשון
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
02 יולי 2018,
11:30
החל מ -
12,698
ווימבלדון (טניס) היום השני
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
03 יולי 2018,
11:30
החל מ -
5,062
ווימבלדון (טניס) היום השלישי
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
04 יולי 2018,
11:30
החל מ -
5,062
ווימבלדון (טניס) היום הרביעי
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
05 יולי 2018,
11:30
החל מ -
5,062
ווימבלדון (טניס) היום החמישי
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
06 יולי 2018,
11:30
החל מ -
4,746
ווימבלדון (טניס) היום השישי
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
07 יולי 2018,
11:30
החל מ -
4,746
ווימבלדון (טניס) היום השביעי
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
09 יולי 2018,
11:30
החל מ -
6,685
ווימבלדון (טניס) רבע גמר נשים
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
10 יולי 2018,
11:00
החל מ -
3,153
ווימבלדון (טניס) רבע גמר גברים
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
11 יולי 2018,
11:00
החל מ -
7,292
ווימבלדון (טניס) חצי גמר נשים
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
12 יולי 2018,
11:30
החל מ -
2,201
ווימבלדון (טניס) חצי גמר גברים
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
13 יולי 2018,
19:30
החל מ -
22,114
ווימבלדון (טניס) גמר נשים
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
14 יולי 2018,
11:30
החל מ -
6,335
ווימבלדון (טניס) גמר גברים
לונדון, אנגליה - אול אנגלנד לואן טניס קלאב
15 יולי 2018,
11:30
החל מ -
20,970